Plus sponsorpunten

Heb je nog Plus sponsorpunten liggen?

Voer ze in, anders gaan ze verloren!

Er worden geen punten meer uitgereikt bij aankoop van boodschappen, maar sponsorpunten die je nog hebt liggen kun je nog invoeren t/m zaterdag 20 november. Elke Euro die we daarmee extra krijgen is mooi meegenomen.

Dank aan ieder die aan de actie heeft deelgenomen en onze harmonie daarmee financieel heeft gesteund!