Jubilaris Willie Peeters

Jubilaris Willie Peeters is 60 jaar lid van De Blouwe!

Willie is in 1962 toegetreden tot Harmonie Wilhelmina Wolder. Bij zijn aantreden speelde hij hoorn. “Speelde hoorn”, hij kreeg een hoorn in zijn handen gestopt en iedereen moest maar afwachten of hij er geluid uit kreeg. Dat viel geweldig mee. In 1968 werd hij benaderd voor het bestuur van de harmonie, de functie van penningmeester was vacant gekomen. Hij aanvaardde die functie en bleef ook actief als muzikant. De combinatie van actief muzikant en bestuurslid/penningmeester vergde uiteindelijk, mede als gevolg van een grote toename van het aantal leden, toch te veel tijd. Hij maakte in 1978 een keuze en die was ten gunste van het bestuurslidmaatschap en de vervulling van het penningmeesterschap. Deze functie oefent hij nu ruim 44 jaar lang uit. Hij doet dit op een voorbeeldige wijze en tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering oogst hij telkens grote waardering voor het gevoerde financiële beleid. Uiteindelijk is hij niets voor niets locatie manager geweest bij een grote bankinstelling. Als bewaarder van de Blouwe schatkist heeft hij in de loop der jaren naam en faam opgebouwd. Er gaat geen cent te veel uit die kist. We gaan even terug naar de tijd van de Pletzersstraatfeesten. De caravan bij Reng op de oprit en “ingenomen” door de vaste krachten WP en WB. Aan het einde van het feest was van zijn gezicht af te lezen of we goed geboerd hadden. Alle kostenposten had hij ingevuld, de opbrengst van de bonnenverkoop klopte tot op de cent en wanneer er zo rond de klok van half 11 ’s avonds een smile op zijn gezicht verscheen, dan zat het goed. In het andere geval was er flink “geknoter” te horen. Hij is ook lid van de instrumentencommissie die tot taak heeft de bewaking van het onderhoud van de instrumenten en het aanschaffen van nieuwe, waar nodig. Met name bij aanschaf van nieuw instrumentarium is hij degene die een verantwoorde budgettaire afweging dient te maken. In de jaren 1962-1978 heeft hij deel uitgemaakt van de Blaue Jäger. Aan die tijd bewaart hij prachtige herinneringen. Je ziet zijn ogen nog glunderen als hij vertelt wat er destijds allemaal werd uitgespookt. Ja, toen kon het nog allemaal. Ook buiten harmonie-verband is hij maatschappelijk actief. Hij is reeds jarenlang – vanaf 1980 – penningmeester van de Stichting Gemeenschapshuis “Oud-Vroenhoven” Wolder-Maastricht. Deze stichting heeft het gemeenschapshuis “Oud-Vroenhoven” in eigendom en draagt zorg voor onderhoud, beheer en de laatste 2 jaar ook voor de exploitatie van het pand.

Met groot enthousiasme zet hij zich al jarenlang in voor Harmonie Wilhelmina en de Wolderse gemeenschap. Hij verricht zijn taken voorbeeldig en karaktervol.

Willie, van harte gefeliciteerd!

Zaterdag 19 november is om 19:00 uur een Eucharistieviering in de kerk van Wolder die zal worden opgeluisterd door een klarinetensemble. Aansluitend is om 20:00 uur de huldiging van onze jubilarissen met aansluitend gelegenheid tot feliciteren in onze Harmoniezaal.

Tot dan!