Wilhelmina in de reuzenstoet

Elke 5 jaar, uitzonderingen daargelaten, organiseert het Reuzengilde een groot internationaal 1 tot 2 daags Reuzenfeest in Maastricht. Een belangrijk onderdeel van dit feest is een Reuzenstoet waarin diverse nationale en internationale Reuzengezelschappen deelnemen. Wilhelmina uit Wolder is er daar één van. Deze stoet vindt plaats op zondag 2 juni in de binnenstad van Maastricht.

Daarnaast nemen ook diverse nationale en internationale groepen deel welke in het historische perspectief van Gigantius passen. Dit wordt aangevuld met vrijwilligers en verenigingen uit groot Maastricht om een thematische stoet in te vullen.

In 2014 is het meest recente Reuzenfeest gehouden. Het thema van de stoet was “ Keizer Karel kump nao Treech” .

In 2019 is het thema van het feest “50 JAOR GIEG” daar de vereniging in dat jaar 50 jaar bestaat.