Wilhelmina benoemt nieuwe voorzitter en bestuurslid

Andy_WarnierAfgelopen vrijdag 4 oktober 2013, is op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering Andy Warnier tot nieuwe voorzitter van Wilhelmina benoemd. Daarnaast zal Wim van Herpt tot het bestuur toetreden.

Andy Warnier zal met ingang van 1 januari 2014 het stokje gaan overnemen van Giel Eijssen. Andy is getrouwd met Sonja Tillie en vader van Martin van 11 jaar.
Geboren en getogen in Riemst, Belgie is hij uiteindelijk door toedoen van Sonja terug in Nederland beland en woont sinds 1997 in Maastricht in een straat met een klinkende naam: Louis Pasteur en dit ook nog op loopafstand van het mooiste plein van Nederland. Zijn zakelijk leven heeft de afgelopen jaren een sterke internationale wending genomen, hij werkt namelijk in Zweden voor Ericsson maar zijn aandachtsgebied betreft de gehele wereld. Ondanks dit vele reizen is er toch nog tijd voor hobby’s zoals Lego Star Wars, lezen van vakliteratuur, films bekijken en intens genieten van de momenten die ze als gezin kunnen doormaken. Over een aantal jaren hoopt Andy een wetenschappelijk onderzoek aan de Technische Universiteit van Eindhoven af te ronden.
We hebben het volste vertrouwen in Andy en zijn ervan overtuigd dat hij onze harmonie op een prima manier gaat leiden. Uiteraard zijn we ook Giel Eijssen zeer veel dank verschuldigd voor zijn voorzitterschap de afgelopen jaren. Na een inwerkperiode voor Andy zullen we op gepaste wijze Giel bedanken.

WimvanHerptIn dezelfde algemene ledenvergadering is Wim van Herpt per direct benoemd tot lid van het dagelijks bestuur. Wim speelt al lange tijd hoorn in ons orkest en zal dat ook blijven doen. Het bestuur en de leden zijn van mening dat met het toetreden van Wim tot het bestuur verder invulling wordt gegeven aan de doelstelling om een verjonging door te voeren. Ook zijn ervaring in het werk bij PWC zal Wilhelmina gaan helpen bij de uitvoering van haar bestuurstaken.
We heten Wim van harte welkom in het bestuur en wensen hem veel succes.