Processie Wolder

7 april heeft het parochiebestuur in overleg met het processiecomité van Wolder besloten de sacramentsprocessie 21 juni in Wolder niet te laten doorgaan. De reden is de onzekere tijd die de huidige coronacrisis met zich meebrengt. Heel spijtig, maar heel begrijpelijk. 

In deze moeilijke tijden kan muziek verbroederen, ook al is dit gezien de huidige situatie op gepaste afstand. 
Ook wij missen het muziek maken, het samen zijn tijdens en na de repetities, concerten die geannuleerd worden en andere activiteiten die ons samen Wilhelmina maken. 

Ons medeleven gaat uit naar degenen die getroffen zijn door de ziekte, maar ook hun familieleden en andere naasten.
Ons muzikaal hart gaat ook uit naar alle eenzame mensen. Wij hopen dat muziek voor hen een mooie steun en hoop kan geven!
Een hele dikke pluim voor allen die een vitaal en cruciaal beroep uitoefenen! Jullie zijn toppers!

Wij hopen snel weer samen muziek te mogen maken. Een kleine flashback naar de processie van 2014. Wij kijken nu alweer uit naar de processie in 2021!