Louis Bastiaens

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze erevoorzitter Louis Bastiaens.
Een Blouwe pur sang heeft afscheid moeten nemen van zijn geliefde harmonie, de Blouw van Wolder.

Als muzikant, bestuurslid – waarvan 27 jaar als voorzitter – en erevoorzitter heeft Louis gedurende 66 jaar zijn veelzijdige talenten vol overgave in dienst gesteld van de harmonie.

Wij zijn hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 24 oktober om 11.00 uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk te Wolder.