Jubilaris Wendy Schiffeleers

Jubilaris Wendy Schiffeleers is 40 jaar lid van De Blouwe!

Wendy geboren in Belfort, opgegroeid in Daalhof en sinds 10 september dit jaar getrouwd met Hans Hogenboom (ook geen onbekende) en lid van De Blouw van Wolder. Zij begon al op zeer jeugdige leeftijd met muziek. Toen ze 6 jaar was werd de blokfluit ter hand genomen en dat beviel haar zo goed dat ze op haar negende bij Harry Beerts aan de bel trok om klarinetles te mogen volgen. Dat ging uitstekend, want ze was nauwelijks een jaar bij Harry in de leer of zij mocht al plaatsnemen in het harmonieorkest. Dat beviel haar prima. Nu maakt zij reeds 40 jaar deel uit van de klarinetgroep, ze is inmiddels wel op de basklarinet overgestapt. Wendy is zeer betrokken bij het wel en wee van onze harmonie. Naast haar aandeel als muzikante verricht zij ook hand en spandiensten waar dat nodig is. Wendy is in het dagelijks leven Front Office Manager bij Dormio Resort in Maastricht. Wendy, wij hopen dat je de gelederen van de Blouwe nog vele jaren blijft versterken.

Wendy, van harte gefeliciteerd!

Zaterdag 19 november is om 19:00 uur een Eucharistieviering in de kerk van Wolder die zal worden opgeluisterd door een klarinetensemble. Aansluitend is om 20:00 uur de huldiging van onze jubilarissen met aansluitend gelegenheid tot feliciteren en feesten in onze Harmoniezaal.

Tot dan!