Greun en blouw lustrum percussietreffen

Percussie 2015Op zaterdag 14 november wordt u in de “blouwe zaol” in Wolder getrakteerd op fantastische percussie. Deze percussie avond is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement geworden, dat om en om wordt georganiseerd door de blouwe of de greune. Dit jaar vieren we het eerste lustrum en kunt u wederom genieten van top percussie. De percussiegroepen van de greune en de blouwe zullen u deze avond mooie en verrassende stukken laten horen. Ook zullen er enkele solisten van beide percussiegroepen optreden. De percussiegroep van Petrus en Paulus staat onder leiding van Paul Schrader. Die van Wilhelmina staat onder leiding van Ad Triepels.

Locatie: harmoniezaal Wilhelmina

Aanvang: 19.30u

Toegang uiteraard gratis