Dirigenten-clinic Wilhelmina Wolder

Conductor’s Clinic Wilhelmina Wolder

(For the English Version scroll down)

🗣 DUTCH

Muziekvereniging Wilhelmina uit Wolder zal op de vrijdagen 16-10 en 6-11 een clinic verzorgen voor beginnende dirigenten die bezig zijn met hun Bachelor HaFa-directie. Tijdens een sessie van ongeveer 30 minuten zullen de deelnemers ervaren hoe het is om met een eerste divisie-orkest te werken en te communiceren. Het opdoen van ervaring staat voorop waarbij alle deelnemers leren van elkaar. De clinic wordt gegeven door de dirigent van Wilhelmina (en tevens assistent dirigent bij de Marinierskapel), Ghislain Bellefroid (http://www.ghislainbellefroid.com).

Deelnemers kunnen inschrijven voor 1 of evt. beide avonden. De kosten voor actieve deelnemers zijn €100,- per avond, inclusief de benodigde partituren. We kunnen ongeveer 8 deelnemers plaatsen zodat we iedereen ruim de tijd kunnen geven.
Daarnaast is er ruimte om te hospiteren. De kosten hiervan bedragen €25,- per avond. Actieve deelnemers van de ene avond kunnen hospiteren bij de andere avond zonder extra kosten.
Inschrijving geschied op volgorde van binnenkomst en na betaling van de bijdrage.

Het repertoire is:
• The Seafarer – Haydn Wood
• Serenade op. 22 – Derek Bourgeois
• Porgy and Bess medley – Gershwin/Lowden
• Japanese Folk Suite – Harold Walters

Aanmelden kan door een mail te sturen naar secretariaat@harmoniewilhelmina.nl. Je ontvangt dan een inschrijfformulier.

🗣 ENGLISH

Wind orchestra Wilhelmina from Wolder will provide a clinic on Fridays 16-10 and 6-11 for beginning conductors who are working on their Bachelor HaFa conducting. During a session of approximately 30 minutes, the participants will experience what it is like to work and communicate with a first division orchestra. Gaining experience is the goal and all participants will learn from each other. The clinic will be given by Wilhelmina’s conductor (and also assistant conductor at the Marinierskapel), Ghislain Bellefroid (http://www.ghislainbellefroid.com).

Participants can register for 1 or possibly for both evenings. The costs for active participants are €100, – per evening, including the necessary scores. We can place about 8 participants so that we can give everyone plenty of time.
There is also room for attending class. The costs are €25, – per evening. Active participants from one evening can attend class the other evening at no extra cost.
Registration takes place in order of receipt and after payment of the contribution.

The repertoire is:
• The Seafarer – Haydn Wood
• Serenade on. 22 – Derek Bourgeois
• Porgy and Bess medley – Gershwin / Lowden
• Japanese Folk Suite – Harold Walters

You can register by sending an email to secretariaat@harmoniewilhelmina.nl. You will then receive a registration form.