Coen van Thor onderscheiden in Wolder

Aan het einde van de jaarlijkse processie door Wolder heeft Coen van Thor op 9 juni jl.uit handen van Pastoor P.vd Aart de parochiële onderscheiding Pie en Pauw ontvangen.

In zijn toespraak memoreerde de Pastoor het volgende:

Geboren en getogen is in de binnenstad, maar reeds meer dan 50 jaar verknocht aan de vitale dorpsgemeenschap Wolder met haar bloeiend en kleurrijk verenigingsleven.

Destijds in 1961 is hij naar Wolder gekomen als Tambour-maître van de Blouw en sindsdien een niet meer weg te denken verschijning in het Wolderse, Coen!

Wolder heeft een bijzondere plaats in zijn hart en dat geldt in even grote mate voor zijn steun en toeverlaat, echtgenote Lieske.

Beiden voelen zich betrokken bij de Wolderse gemeenschap zowel op cultureel-maatschappelijk als op kerkelijk gebied.

Coen heeft aangegeven bij het bereiken van zijn 75 jarige leeftijd en dat heugelijke feit staat dit jaar te gebeuren de tambour-maître stok over te dragen aan een opvolger.

Op statige wijze heeft hij al die jaren harmonie Wilhelmina aangevoerd tijdens de jaarlijkse processie en andere belangrijke kerkelijke en religieuze gebeurtenissen en daarmee bijgedragen aan een goed en stijlvol verloop.

Een en ander betekent dat hij vandaag voor de laatste keer de Blouw van Wolder is voorgegaan in onze processie. In het jaar van zijn afscheid wil ook het kerkbestuur erkentelijkheid en waardering tot uitdrukking brengen voor zijn inzet en verdiensten voor de gemeenschap Wolder door hem de parochiële onderscheiding Pie en Pauw toe te kennen.